რა არის კომპიუტერული ქსელი ?
ეს არის ერთმანეთთან დაკავშირებული მრავალი ციფრული მოწყობილობა რომელთა გამართული მუშაობა ერთერთი მთავარი პირობაა დღეს ნებისმიერ სფეროში წარმატებული საქმიანონბისათვის. თუმცა ხშირად ბევრ ორგანიზაციაში ეს საქმე აბარიათ გამოუცდელ ადამიანებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ არათუ ქსელის შესაძლებლობის სრულად ათვისებას, არამედ უბრალოდ მის გამართულად და უწყვეტ მუშაობასაც კი.
იდეამოდი მზად არის შეეჭიდოს ნებისმიერ გამოწვევას, ჩვენ მზად ვართ დავგეგმოთ და მოვაწყოთ თქვენზე მორგებული, ნებისმიერი სირთულის ქსელი.

ჩვენ ასევე წარმატებით ვიყენებთ ქსელში VPN – კავშირებს რაც ინფორმაციის დაცვის საიმედო მეთოდია, ასევე დამატებით მრავალ პროგრამულ თუ ტექნიკურ საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ ქსელის ოპტიმიცაზია კლიენტის სურვილებსა და მოთხოვნებზე. VPN არის მძლავრი ინსტრუმენტი ქსელის სრულად მორგებისათვის თქვენი საქმიანობაზე.

ვირტუარული ქსელი – VPN (Virtual private network).

ეს არის სისტემა / ტექნოლოგია როდესაც შეგიძლიათ სხვადასხვა, ერთმანეთისაგან ფიზიკურად დაშორებული 2 ან მეტი მოწყობილობა/ქსელი ჩართათ ერთ საერთო ქსელში. მაგალითად 2 ოფისი იყოს გაერთიანებული ერთ ქსელში.
რას გვაძლევს ეს ?
ფაილების პირდაპირ კომპიუტერებს შორის მიმოცვლის საშუალება ყოველგვარი შუამავლის (მეილის, ღრუბლოვანი საწყობების და სოციალური ქსელების) გარეშე.
პრინტერების გაზიარება ოფისებს შორის.
ცენტრალური მართვის პროგრამების მოწყობის საშუალება.
ცენტრალური საბუღალტრო / სასაწყობე თუ სხვა პროგრამების გამართვის საშუალება .
ქსელის ცენტრალიზება.

დაგვიკავშრდით