სასტუმრო “ბაბანეურის მარანი” -ს ჭკვიანი უკაბელო Wi-Fi ქსელის მოწყობა

იდეამოდის დახმარებით “ბაბანეურის მარანში” მოხდა არსებულის ქსელის განახლება ახალ, თანამედროვე ჭკვიან  სისტემაზე. აიწყო ორ სიხშირიანი AC სტანდარტის უკაბელო ქსელი,  რომელიც საშუალებას იძლევა ერთდროულად ჩაერთოს ქსელში 500 -ზე მეტი უკაბელო მომხმარებელი. ამიერიდან “ბაბანეურის მარანში” სტუმრეებს შეეძლებათ ისარგებლონ სრულფასოვანი Wi-Fi ქსელით.