მაინერების „დატა ცენტრის“ ენერგოეფექტური გაგრილების სისტემა

2018 წლის მაისში იდეამოდიმ განახორციელა მაინერების დატაცენტრის ენერგოეფექტური გაგრილების სისტემის მონტაჟი. დამონტაჟდა რადიატორები რომლებიც აგრილებენ დატაცენტრში შემავალ ჰაერს, ხოლო რადიატორები გრილდება წყლით რომელსაც აციებს მაინერებიდან გამომავალი ჰაერი. სისტემის ინსტალაცია დაჯდა რამოდენიმეჯერმე იაფი ვიდრე დაჯდებოდა იგივე ეფექტურობის კონდიციონერების ინსტალაცია. ასევე სისტემის ყოველთვიური დანახარჯი შეადგენს საშუალოდ 50 ლარს (რასაც მოიხმარს წყლის ცირკულაციისათვის განკუთვნილი ტუმბო ) რაც ასევე რამოდენიმე ასეულჯერ ნაკლებია სხვა შემთხვევაში მოსალოდნელ ხარჯზე.