იდეამოდი გთავაზობთ სარეკლამო და საინფორმაციო SMS სერვისს. SMS დაგზავნა ხდება თქვენს მიერ არჩეული “იდენთიფიკატორით” ანუ სახელით რომელიც გამოჩნდება მომხმარებლის ეკრანზე როგორც SMS -ის გამგზავნი. SMS -ის ღირებულება დამოკიდებულია გასაგზავნი ნომრების რაოდენობაზე, მინიმალური პაკეტი რომლითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ არის 1000 SMS , რომლის ღირებულაც შეადგენს 20 ლარს. SMS -ების დაგზავნის შემდგომ თქვენ მიიღებთ სრულ ანალიზს მისული, არ მისული და დაბლოკილი (მომხმრებელი ვისაც გამორთული აქვს სარეკლამო SMS-ების მიღება) ნომრების შესახებ. დაგზავნა ხდება ექსელის ფაილში მითითებულ ნომრებზე, ასევე შესაძლებელია ვორდში ან სხვა ტექსტურ რედაქტორში სათითაო ხაზზე აკრეფილი ნომრებით. ნომრები ასევე შესაძლებელია გამოყოფილი იყოს მძიმით ან წერტილმძიმით. ნომრები უნდა იყოს +995XXXXXXXXX ან 5XXXXXXXX ფორმატში. ტექსტი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერ ენაზე, ტექსტის მაქსიმალური სიმბოლოების რაოდენობაა 155 ან მეტი მაგრამ ამ შემთხვევაში დაიხარჯება 2 ან დიდი ტექსტის შემთხვევაში შესაბამისი რაოდენობის SMS-ები.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.